Výběr práce v Senátu | Marek Hilšer
Přejít na hlavní navigaci
Sociální sítě

Mrkni na moje sociální sítě


Drobečková navigace

Výběr práce v Senátu

Květen 2024 - organizace konference Klientelismus jako hrozba pro demokracii a tržní prostředí

V loňském studii časopisu The Economist obsadilo Česko druhé místo v žebříčku zemí, kde panuje takzvaný klientelistický kapitalismus. Podle dat, která přinesl časopis, vzniká přibližně 15 % bohatství České republiky v sektorech náchylných ke klientelismu. Vyšší podíl bohatství z rizikových sektorů má z vybraných zemí už jen Rusko. Cílem konference bylo poukázat na problematiku tzv. klientelistického kapitalismu, objasnit, jak a proč mohou být škodlivé zájmy byznysu s dominantním postavením na trhu a jak je možné tyto zájmy regulovat, aby nepoškozovaly tržní prostředí a nezasahovaly neúnosně do rozhodování demokratických institucí.

Více k akci, na které vystoupil např. prof. Jan Švejnar či prof. Vladimíra Dvořáková, najdete na tomto odkazu.

Záznam z konference je k dispozici na tomto odkazu. Tisková zpráva pak k nahlédnutí zde

Duben 2024 - pozměňovací návrh k úpravě tzv. milostivého léta 

Senát přijal pozměňovací návrh k úpravě tzv. milostivého léta k odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění, který jsme s kolegy předložili. Pozměňovací návrh upravil sněmovní verzi, která by se týkala jen malého zlomku případů, kdy je dlužné pojistné i dlužné penále vymáháno daňovou exekucí. V praxi je ale tento souběh výjimečný.

Dluh na zdravotním pojištění často vzniká např. u mladých lidí po konci školní docházky, pokud se včas nepřihlásí na Úřad práce nebo nenastoupí do zaměstnání.

 Březen 2024 - organizace setkání se zástupci Litvy k otázce vízové politice vůči Rusku a Bělorusku

Společně s Přáteli svobodného Ruska jsme v Senátu přivítali zástupce litevské diplomacie Dariuse Vitkauskase a ředitele litevské pobočky Freedom House Vytise Jurkonise. Diskutovali jsme litevskou politiku vůči Rusku a Bělorusku. Litva je známá svou jednoznačnou podporou Ukrajiny a tvrdými sankcemi vůči ruskému agresorovi, zároveň je v Evropě nejvelkorysejší v přijímání politických uprchlíků právě z Ruska a Běloruska. Proto je sdílení know-how v této oblasti důležité. O setkání blíže zde.

Únor 2024 - Projednávání pracovní rehabilitace na Výboru pro sociální politiku

Pracovní rehabilitace pomáhá lidem se zdravotním postižením zapojit se do práce. V Česku je mnoho lidí, kteří by i přes zdravotní hendikep rádi pracovali, ale z různých důvodů systém nefunguje dostatečně tak, aby se k pracovní rehabilitaci vůbec dostali, a mohli tak překonat prvotní překážky v jejich zapojení na pracovní trh. Tuto problematiku se snažím dostat k projednávání v Senátu, a tak vytvářet tlak na ministerstvo, aby se problémem vážně zabývalo. Proto jsem inicioval jednání k tématu pracovní rehabilitace na Výboru pro sociální politiku. Asociace pracovní rehabilitace na schůzi výboru představila svůj pilotní projekt pracovně-rehabilitačních středisek, který má velmi dobré výsledky co do uplatnění účastníků projektu.

Leden 2024 - podpora Istanbulské úmluvy

Na konci ledna 2024 proběhlo v Senátu hlasování o tzv. Istanbulské úmluvě (Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí). Jak z názvu vyplývá, IÚ má za cíl ochránit a podpořit všechny obětí domácího násilí. Jde především o zlepšení dostupnosti pomoci obětem, prevenci, povědomí o problému a práci s pachateli. Kolem Istanbulské úmluvy se vyrojila celá řada mýtů a nepravd, které bohužel šířili i někteří kolegové senátoři. Istanbulská úmluva nakonec bohužel o dva hlasy v Senátu neprošla. 

Více o Istanbulské úmluvě si můžete přečíst na mém blogu

Prosinec 2023 - organizace kulatého stolu o dokumentaci válečných zločinů a dopadů ruské agrese na kulturní dědictví a životní prostředí Ukrajiny

11. 12. jsme v Senátu společně s členy organizace Team4Ukraine uspořádali kulatý stůl k tématu dokumentace válečných zločinů na územích osvobozených od ruské okupace. Team4Ukraine je jednou z mnoha organizací, které v terénu sbírají věcné důkazy, třeba pozůstatky raket i různé listiny a součásti vybavení, fotodokumentaci i očitá svědectví místních. Jejich práce už přispěla k obvinění jednoho ruského generála Andrije Ruzyňského. Řešili jsme také otázku odminování. Zaminované je území o velikosti 120 000 km2, což téměř odpovídá rozloze Česka a Slovenska dohromady. 

Více ke kulatému stolu na tomto odkazu

Prosinec 2023 - organizace panelové diskuze Budoucnost železničního soumostí pod Vyšehradem v kontextu státní památkové péče v Pražské památkové rezervaci

1. 12. jsme s kolegy v Senátu zorganizovali panelovou diskuzi s názvem Budoucnost železničního soumostí pod Vyšehradem v kontextu státní památkové péče v Pražské památkové rezervaci. Debaty se zúčastnil ministr dopravy Martin Kupka, dále zástupci Správy železnic, Ministerstva kultury, Národního památkového ústavu, představitelé spolku Nebourat a řada členů odborné i laické veřejnosti. Zahraniční perspektivu reprezentoval prof. Eugen Brühwiler, přední expert na renovace historických mostních konstrukcí ze Švýcarského federálního technologického institutu v Lausanne, který v minulosti most posuzoval. 

Klíčové bylo vystoupení generální ředitelky Národního památkového ústavu Ing. arch. Naděždy Goryczkové, která zdůraznila, že Výtoňský most je kulturní památkou. Jeho zbourání by tak bylo v rozporu se zákonem o státní památkové péči. Zároveň řada odborníků tvrdí, že most lze opravit a při tom vyhovět nárokům pro budoucí dopravu. Jsem přesvědčen, že stojí za to most pod Vyšehradem zachránit a zároveň vyhovět nárokům pro budoucí dopravu.

Tisková zpráva z diskuse je k dispozici na tomto odkazu.

Listopad 2023 - zpravodaj k návrhu zákona o zaměstnanosti

Návrh zákona upravuje zprostředkování zaměstnávání prostřednictvím agentur práce. Dále upravuje definici nelegální práce. Návrh také obsahuje zavedení tzv. subdodavatelské odpovědnosti do zákoníku práce. Tato část návrhu vykazuje rysy tzv. přílepku. Z toho důvodu jsem navrhl zákon zamítnout. 

Září 2023 - petice za vyznamenání odbojové skupiny bratří Mašínů

Společně s dalšími členy petičního výboru historikem Petrem Blažkem a dokumentaristou Martinem Vadasem, jsme vytvořili petici ve formě dopisu prezidentovi republiky za vyznamenání členů odbojové skupiny bratří Mašínů: posledního žijícího člena skupiny Josefa Mašína a in memoriam všech ostatních jejích členů: Ctirada Mašína, Ctibora Nováka, Václava Švédy, Milana Paumera a Zbyňka Janaty.

Cílem petice, kterou podpořilo několik dalších zákonodárců a řada osobností veřejného života, bylo apelovat na prezidenta republiky Petra Pavla, který jako hlava státu o udělování státních vyznamenání rozhoduje.

Petici podepsalo téměř 1 500 občanů. 

Říjen 2023 - setkání s pracovníky ukrajinských organizací

V Senátu s Davidem Smoljakem a Martinem Exnerem setkali s pracovníky ukrajinských organizací a příbuznými politických vězňů, kteří přijeli do Prahy na parlamentní summit Krymské platformy. Na Krymu je 186 politických vězňů. Mnoho z nich s podlomeným zdravím v nelidských podmínkách. Někteří jsou deportování do Ruska, aby byli souzeni ve vykonstruovaných procesech daleko od domova. Více o setkání zde.

Srpen 2023 - odmítnutí kandidatury JUDr. Roberta Fremra do funkce ústavního soudce

Po zjištění závažných skutečností, že soudce Robert Fremr v době 1983-1985 odsoudil více než 100 lidí za emigraci, jsme v kolegyní Hanou Kordovou Marvanovou zaslali dopis prezidentu republiky, ve kterém jsme žádali o případné přehodnocení jmenování JUDr. Roberta Fremra soudcem Ústavního soudu. Prezident jmenování nejprve odložil, R. Fremr se nakonec své kandidatury vzdal. 

Červenec 2023 - pozměňovací návrh k odmítnutí navýšení přesčasů lékařů

Na Výboru pro sociální politiku jsem přednesl návrh na odmítnutí navýšení další přesčasové práce pro lékaře. Návrh bohužel přijat nebyl. Zákon byl posléze schválen i s problematickým navýšením přesčasové práce. Po tlaku především mladých lékařů ministr zdravotnictví Válek předložil návrh, který se shodoval s mým pozměňovacím návrhem a vrátil počet přesčasů do původního stavu. 

Červenec 2023 - organizace kulatého stolu s názvem Legislativní úprava problematiky poskytování krátkodobého ubytování prostřednictvím Airbnb a jiných on-line platforem

V rámci Fóra pražských senátorů jsem zorganizoval kulatý stůl k tématu poskytování služeb krátkodobého ubytování. Cílem setkání bylo s panem ministrem Ivanem Bartošem debatovat současnou a připravovanou legislativní úpravu problematiky. Kulatého stolu se zúčastnili mj. také zástupci samospráv a občanského sektoru.  

Červen 2023 - spoluorganizátor kulatého stolu s názvem Zastoupení žen v médiích

Pod patronací Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky jsme společně se spolkem Ženy v médiích uspořádali v Senátu kulatý stůl. Debatovali jsme problematiku nízkého zastoupeni žen ve vedení médií a v mediálních radách a jaké jsou příčiny, důsledky a možná řešení tohoto stavu. Ohlédnutí za akcí naleznete zde

Květen 2023 - dopis premiérovi a ministrovi zahraničí o uplatnění sankčního zákona proti rodině Zorikovových a B. Obnosovi

11. května jsem odeslal dopis premiérovi a ministrovi zahraničí s žádostí o uplatnění sankčního zákona proti rodině Zorikovových a B. Obnosovi. Čtyři členové rodiny Zorikovových vlastnili v České republice majetek, který byl pořízen z prostředků svázaných s ruským válečným průmyslem, konkrétně s hlavním producentem bomb a raket, který je v rukou Borise Obnosova, otce Olgy Zorikovové. 

V srpnu pak vláda schválila zařazení Borise Obnosova, jeho dceru Olgu a jejího muže Rostislava Zorikova na český sankční seznam.

Květen 2023 - organizace kulatého stolu k tématu pracovní rehabilitace

Společně s Asociací pracovní rehabilitace jsem v Senátu uspořádal kulatý stůl s názvem Nové výzvy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Cílem bylo představit projekt pracovně-rehabilitačního střediska, které pomáhá osobám se zdravotním postižením navrátit se na trh práce. Více o kulatém stolu zde

Květen 2023 - Zpravodaj k návrhu zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení

Vítám návrh zákona, který navazuje na předchozí dvě vlny Milostivého léta. Návrh umožní živnostníkům, drobným zaměstnavatelům i firmám splatit své dluhy na sociálních odvodech a vyhnout se přitom penále a exekučním nákladům. Oceňuji taktéž, že dluhy nad 5 000 Kč bude možné částku uhradit ve splátkách.

Březen 2023 - debata v senátorské kanceláři k problematice "Airbnb"

V senátorské kanceláři na Žižkově jsem 22. března uspořádal debatu s názvem "Jak řešit problémy ve vašem domě způsobené ubytováním turistů přes Airbnb a jiné platformy?" V debatě s Petrem Městeckým, předsedou spolku Snesitelné bydlení v centru města, a senátorkou Hanou Kordovou Marvanovou jsme přítomným občanům z Prahy 1, 2 a 3 předali informace, jak potíže řešit. Kromě pozitivních efektů tento nový typ podnikání totiž přináší celou řadu negativních jevů, které odnášejí ostatní bydlící.

Březen 2023 - Zpravodaj k evropským tiskům N 018/14 a N 019/14

Oba návrhy směrnic tvoří balíček opatření na posílení orgánů pro rovné zacházení, aby mohly účinněji bojovat proti diskriminaci v EU. Cílem směrnic je stanovit normy pro orgány pro rovné zacházení, které se budou týkat jejich mandátu, úkolů, nezávislosti, struktury, pravomocí, přístupnosti a zdrojů.

Prosinec 2022 - setkání se spolupracovníkem A. Navalného Vladimirem Milovem

V Senátu jsem přivítal Vladimira Milova, spolupracovníka Alexeje Navalného. Během setkání, kterého se zúčastnili zástupci MZV či velvyslanec Litvy jsme se zabývali nejen českým a evropským přístupem vůči Rusku, ale také budoucí strategií nastavení vztahů s ruským režimem i společností. Mezi jednotlivými tématy zazněl důraz na efektivnější politiku sankcí vůči režimu, ale také nutnost pohnat pachatele válečných zločinů, především ruského prezidenta Vladimira Putina, k zodpovědnosti formou zřízení speciálního soudního tribunálu.

Říjen 2022 - cesta v Ukrajinu a předání humanitárního daru

7.-12. 10. jsem se vydal na cestu do ukrajinského Mykolajiva, kde jsem předal humanitární pomoc (nezbraňový vojenský materiál) místním regionálním představitelům. Dar poskytl filantrop Kvido Štěpánek a jeho firma Isolit-BRAVO z Jablonného nad Orlicí. Více o cestě se dozvíte na tomto odkazu

Září 2022 - předvolební debata s lídry kandidátek na Praze 3 na téma rušení nočního klidu

Jako senátor často řeším i starosti obyvatel svého obvodu: černé stavby, sociální agendu nebo rušení nočního klidu. V Praze 3, shodou okolností také v Řehořově ulici, kde mám svou kancelář, lidi trápí častý noční hluk z místního podniku. Zabýváme se s místními tím problémem léta. Využil jsem období před komunálními volbami a uspořádal pro občany debatu lídrů místních politických uskupení. Více o akci zde.

Červenec 2022 - setkání s ministryní Helenou Langšádlovou

V rámci platformy Přátelé svobodného Ruska jsme se sešli se spoluzakladatelkou platformy a nynější ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou. Probírali jsme spolupráci s běloruskými a ruskými prodemokratickými vědci a studenty, kteří se nyní v mnoha ohledech ocitli na druhé koleji. Zabývali jsme se také situací na českých univerzitách a problematikou ruského a čínského vlivu na vědeckých pracovištích.

Květen 2022 - setkání s velvyslanci Lotyšska a Litvy

V Senátu jsem uspořádal setkání s velvyslankyní Lotyšska, J. E. Guntou Pastore a velvyslancem Litvy, J. E., Laimonasem Talat-Kelpšou. Probírali jsme možnosti další spolupráce v otázce pomoci Ukrajině a odolávání ruskému vlivu v našich zemích. Důležitým tématem schůzky byla otázka energetické bezpečnosti našich zemí a EU jako celku. Více ze setkání zde

Duben 2022 - přijatý pozměňovací návrh v rámci usnesení na podporu Ukrajiny

V rámci usnesení byl přijat můj pozměňovací návrh v tomto konečném znění: Senát PČR vyzývá vládu ČR, aby "vyvinula diplomatickou iniciativu, jejímž cílem je dopravit humanitární pomoc ukrajinským civilistům v obklíčených městech po zemi, po vodě a vzduchem".

Duben 2022 - setkání s ministrem M. Bekem

V rámci platformy Přátelé svobodného Ruska jsem uspořádal setkání s ministrem pro EU Mikulášem Bekem. Diskutovali jsme priority nadcházejícího českého předsednictví a možnosti, jak podporovat ruské zastánce svobody a demokracie. Více zde

Březen 2022 - organizace semináře "Dostupnost hospicové a paliativní péče v sociálních službách"

Ve spolupráci s Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR jsme v Senát Parlamentu ČR zorganizovali kulatý stůl, jehož cílem bylo společně s odborníky prodiskutovat současný stav paliativní a hospicové péče v sociálních službách a nabídnout možná řešení vedoucí ke zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných služeb. Chceme, aby co nejvíce osob mohlo svou poslední část života prožít co nejdůstojněji ideálně doma či ve známém prostředí pobytové sociální služby. Fotogalerie ze semináře k nahlédnutí zde

Březen 2022 - otevřený dopis premiérovi - zahajte jednání o omezené bezletové zóně

inicioval jsem vznik otevřeného dopisu zákonodárců předsedovi vlády ČR s žádostí o zahájení jednání alespoň o úzce vymezené bezletové zóně nad humanitárními koridory mimo oblast bojových operací. Celé znění dopisu zde

Únor 2022 - seminář ke korespondenční volbě pro české občany pobývající v zahraničí

Spoluinicioval jsem seminář v rámci senátní komise pro Ústavu k tématu zavedení korespondenční volby. Od přítomných ústavních právníků a politologů jasně zaznělo, že korespondenční volba pro české občany pobývající v zahraničí není v žádném rozporu s Ústavou ČR a není porušen princip tajnosti volby. 

Naopak, její nepřítomnost v právním řádu narušuje princip rovnosti volby a výkon volebního práva. Je povinností zákonodárců tuto nerovnost odstranit. Proto jsme v Senátu možnost korespondenční volby pro občany ČR pobývající v zahraničí schválili již v říjnu 2021.

Leden 2022 - Senát jednohlasně podpořil návrh tzv. Stoma karty, jehož jsem spolupředkladatelem

Díky novele budu moci osoby postižené stomií obdrží tzv. Stoma kartu. Jejím držitelům jsou pak přiznána práva (např. možnost využít parkovací stání na vyhrazené pro osoby se zdravotním postižením nebo zastavit vozidlo na zákazu stání), která mají na základě zákona o provozu na pozemních komunikacích osoby s kartou ZTP a ZTP/P.  

Prosinec 2021 - organizace konference Ruská demokratická diaspora a dialog s Evropou

Ve spolupráci s parlamentní platformou Přátelé svobodného Ruska, organizací Kulturus a Katedrou politologie a evropských studií FF UPOL jsem v Senátu uspořádali konferenci Ruská demokratická diaspora a dialog s Evropou. Akce proběhla u příležitosti stého výročí Masarykovy Ruské pomocné akce. Na konferenci vystoupila mj. jedna z hlavních tváří ruské politické opozice Dmitrij Gudkov. Fotografie z konference naleznete zde

Říjen 2021 - Senát schválil korespondenční volbu pro občany ČR pobývající v zahraničí

Senát přijal novelu zákona o volbách, která zavádí možnost korespondenční volby pro občany ČR pobývající v zahraničí. Tento návrh jsem předložil společně s dalšími 49 senátory. 

Říjen 2021 - předložení návrhu zákona o tzv. stoma kartě

Připojil jsem svůj podpis pod návrh zákona senátora Jana Holáska. Dosavadní znění zákona o silničním provozu neupravuje postavení osob postižených stomií. Za předpokladu, že osoby postižené stomií nemají nárok na kartu ZTP, nepřiznává jim současná právní úprava žádná zvláštní práva s ohledem na provoz na veřejných komunikacích. Tuto mezeru předložený návrh zákona zaplňuje. 

Říjen 2021 - setkání s ekonomickým poradcem A. Navalného Vladimirem Milovem

Ve své senátorské kanceláři jsem přivítal ruského opozičního politika a blízkého spolupracovníka Alexeje Navalného Vladimira Milova. Probírali jsme otázku pomoci ruské demokratické diaspoře a možnosti další spolupráce.  

Červenec 2021 - zpravodaj k tisku - Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Návrh představuje přijatelný kompromis, který zajistí další fungování dětských skupin. Ty se za dobu své existence staly důležitou součástí předškolního vzdělávání. Přinášejí vhodnou alternativu, která rodičům umožňuje zapojení do pracovního procesu.

Květen 2021 - konference a výstava ke stému výročí narození Andreje Sacharova

Společně s organizací Memorial Česká republika a díky záštitě místopředsedů Senátu J. Růžičky a J. Horníka jsme 20. května 2021 v prostorách horní komory uspořádali konferenci ke stému výročí narození sovětského jaderného fyzika, lidskoprávního aktivisty a nositele Nobelovy ceny míru Andreje D. Sacharova. Po konferenci jsme zahájili výstavu věnovanou jeho životu a odkazu. Celý záznam konference zde. Shrnutí konference a výstavy vč. fotografií najdete na tomto odkazu

Březen 2021 - sepsání otevřeného dopisu Andreji Babišovi s výzvou k odvolání ministra Karla Havlíčka

V reakci na pokyn ministra Havlíčka, aby ČEZ předal zadávací dokumentaci k tendru na dostavbu Dukovan a fakticky jej tak tedy zahájil, jsem premiérovi Andreji Babišovi napsal otevřený dopis, ke kterému se přidali i další zákonodárci z obou komor Parlamentu. Celé znění dopisu naleznete zde

Březen 2021 - založení parlamentní skupiny Přátelé svobodného Ruska

Na půdorysu obou komor Parlamentu České republiky vznikla nová neformální platforma nesoucí název Přátelé svobodného Ruska. Díky spolupráci s Helenou Langšádlovou se do iniciativy zapojilo celkem 10 poslanců a 8 senátorů. Cílem této mezistranické iniciativy je nejen lépe a častěji informovat českou společnost o dění v Rusku a přispět tak k obohacení veřejné debaty o reálie ze současného Ruska, ale také podpora a vyjádření solidarity nezávislé a často vůči režimu kritické části ruské společnosti.

Facebookový profil iniciativy zde.

Březen 2021 - připojení podpisu pod návrh na ústavní přezkum ustanovení o náhradě škody v pandemickém zákonu

Formulace pandemického zákona omezuje nárok na odškodnění pouze v rozsahu pouze skutečné škody. V jejím rámci ovšem není možné zohlednit ztrátu v příjmu v důsledku poklesu tržeb ani náklady poškozeného, které vznikly i bez zavedení mimořádných opatření (nájem, energie apod.). Reálně ovšem budou podnikatelé zasaženi právě typem škod, na které pandemický zákon nepamatuje. V konečném důsledku je tak zasaženým subjektům odpírán nárok na plné odškodnění újmy vzniklé v důsledku mimořádných opatření.

Leden 2021 - připojení podpisu pod návrhy na ústavní přezkumy ústavnosti tzv. daňového balíčku a vyhlášení termínu sněmovních voleb 2021

Připojil jsem svůj podpis pod ústavní stížnost k přezkumu ústavnosti tzv. daňového balíčku. Stejně jako další navrhovatelé jsem přesvědčen, že vyhlášení zákona musí předcházet formálně bezvadný proces, který sám o sobě posiluje princip právní jistoty a důvěry v platné právo. Více o návrhu na přezkum Ústavním soudem zde

Svůj podpis jsem také připojil pod návrh na ústavní přezkum vyhlášení termínu sněmovních voleb v roce 2021. Vyhlášení termínu 9 měsíců před konáním považujeme za zásah do férovosti do volební soutěže a zvýhodnění vládních stran vůči vznikajícím opozičním koalicím. Prezident sice není Ústavou explicitně omezen v tom, kdy má konání voleb vyhlásit, nicméně musí vycházet z principu ochrany volné soutěže politických stran. Celý text návrhu na zrušení rozhodnutí o vyhlášení voleb naleznete zde

Prosinec 2020 - Zpravodaj k tisku - Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahující očkovací látku proti onemocnění Covid-19

Zákon stanovuje, že každý pojištěnec bude mít nárok na úhradu dobrovolného očkování proti koronaviru. Zakotvuje také kompetenci Ministerstva zdravotnictví zajistit distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku.

Listopad 2020 - Prosazení usnesení k připravení dotačního programu v souvislosti se zákazem klecového chovu slepic

13. listopadu 2020 jsme na schůzi Senátu schválili návrh zákona na ochranu zvířat proti týrání. Součástí této novely je také zákaz klecového chovu slepic od roku 2027. Tuto novelu vítám a velmi rád jsem ji podpořil. V souvislosti s tímto zákonem jsme s kolegy Zdeňkem Hrabou a Jitkou Seitlovou předložili usnesení, ve kterém horní komora vyzývá vládu, aby připravila dotační opatření na podporu českých chovatelů v přechodu na bezklecové systémy a aby zákaz klecového chovu slepic prosazovala také na celoevropské úrovni v orgánech EU.

Říjen 2020 - ocenění za aktivní prosazování protikorupčních zákonů

Spolu s dalšími 7 kolegy jsem byl organizací Rekonstrukce státu vyhodnocen jako jeden z nejaktivnějších senátorů při prosazování protikorupčních zákonů. Hodnocení naleznete zde

Říjen 2020 - Zpravodaj k tisku - Zákon o úpravách v poskytování ošetřovného

Návrh zákona reaguje na problémy v oblasti sociálního zabezpečení vzniklé v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19. V souvislosti s opětovným zaváděním protiepidemických opatření dochází mj k v uzavření škol a školských zařízení či jejich částí. Cílem předkládaného návrhu zákona je tedy řešit otázku zajištění péče o děti, na něž konkrétní opatření dopadnou a s tím i související otázku finančního zabezpečení rodičů. Ošetřovné bude stát vyplácet po celou dobu uzavření škol kvůli epidemii nového koronaviru nebo nařízené karantény dítěte. Dávka bude činit 70 procent denního vyměřovacího základu. 

Říjen 2020 - Otevřený dopis vládě ČR k vyřazení Ruska a Číny z tendru k dostavbě Dukovan

Inicioval jsem vznik otevřeného dopisu, ve kterém společně s dalšími 21 senátory a 9 poslanci vyzýváme vládu ČR, aby vyřadila Rusko a Čínu z tendru na dostavbu Dukovan. Vzhledem k tomu, že jaderná elektrárna představuje kritickou infrastrukturu státu a dostavba nového bloku je zcela bezprecedentním závazkem na desítky let, považujeme účast těchto zemí v tendru za vážné ohrožení bezpečnosti a suverenity České republiky. Celé znění otevřeného dopisu naleznete zde

Září 2020 - Organizace veřejné debaty Rušení nočního klidu na Praze 3

Na základě rozhovorů s občany jsem na konci září uspořádal veřejnou debatu „Rušení nočního klidu na Praze 3“. Diskuze se zúčastnil starosta Prahy 3 Jiří Ptáček a ředitel městské policie Prahy 3 Dušan Machoň. Z debaty, které se zúčastnilo na 50 občanů Prahy 3 vzešla řada konkrétních návrhů. S občany i zodpovědnými politiky jsem nadále v kontaktu. 

Srpen 2020 - přijetí usnesení k situaci v Bělorusku po prezidentských volbách

Senát na své 26. schůzi dne 12. srpna schválil návrh mého usnesení odsuzující násilí, které Lukašenkova diktatura vyvíjí proti opozici a občanům. Také jsme požádali vládu, aby učinila všechny možné kroky pro podporu občanských práv v Bělorusku. Celé znění usnesení naleznete zde

Červenec 2020 - organizace jednání Fóra pražských senátorů - "Fenomén krátkodobých pronájmů a zprostředkovaných internetovými platformami - Nastal čas pro jeho regulaci?"

V pondělí 20. července proběhlo v prostorách Senátu další jednání v rámci platformy Fóra pražských senátorů. Tématem setkání, jehož uskutečnění inicioval Marek Hilšer, byla problematika poskytování krátkodobých ubytovacích služeb zprostředkovaných internetovými platformami. Se senátory pražských obvodů diskutovali ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, radní hlavního města Prahy Hana Kordová Marvanová, starosta městské části Praha 1 Petra Hejma, zástupci Prahy 2 a 3 a v neposlední řadě ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy Ondřej Boháč a také představitelé občanských iniciativ. 

Více k akci vč. odkazů na celé záznamy z jednání a tiskové konference zde.

Červen 2020 - organizace semináře "Co ukázala vládní opatření během pandemie o sociálních politikách Česka?"

22. června se na půdě Senátu uskutečnil ve spolupráci s Institutem pro sociální inkluzi seminář s názvem Co ukázala vládní opatření během pandemie o sociálních politikách Česka? 

Cílem semináře bylo zejména představit zásadní milníky sociálních politik, které v minulém roce a začátkem tohoto roku způsobily zhoršení sociální situace v ohrožených regionech, kriticky zhodnotit, jak krizová opatření vlády během pandemické krize reagovala na situaci nejchudších obyvatel České republiky a ukázat konkrétní příležitosti pro změnu v sociálních politikách pro nadcházející období.

Celý videozáznam semináře naleznete zde.

Květen 2020 - Petice na podporu zapojení Tchaj-wanu do práce Světové zdravotnické organizace (WHO)

V Senátu jsem inicioval vznik petice na podporu zapojení Tchaj-wanu do činnosti WHO. Kvůli nátlaku Číny je Tchaj-wanu upíráno právo se do práce WHO zapojit. Tchaj-wan disponuje špičkovým zdravotnictvím a lékařskou vědou na světové úrovni. Řadí se mezi země s nejlepšími výsledky v boji proti onemocnění Covid-19. Vylučování Tchaj-wanu z jednání orgánů WHO je zvláště v době pandemické naprosto neakceptovatelné. Petici svým podpisem podpořilo celkem 27 členů horní komory. Text petice, která byla zaslána mimo jiné do ústředí WHO, naleznete zde.  

Duben 2020 - Zpravodaj k tisku - Zákon o úpravách v oblasti zaměstnanosti

Zákon v duchu podpory zaměstnanosti dočasně zintenzivňuje finanční podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a trvale usnadňuje styk občanů s Úřadem práce ČR. Návrh zavádí zjednodušení komunikace občanů  s orgány státní správy  a snižuje negativní dopady mimořádných opatření na zaměstnávání osob se zdravotním postižení na chráněném trhu práce. 

Březen 2020 – Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Na jaře 2019 se na skupinu senátorů obrátili zástupci soudních tlumočníků a překladatelů, kteří vyjadřovali nesouhlas s tehdejším návrhem tlumočnického zákona, který připravilo Ministerstvo spravedlnosti. Proto na půdě Senátu vznikla pracovní skupina, v jejímž rámci jsme se spolu s dalšími senátory setkávali se zástupci dotčených profesních organizací s cílem nalézt vhodnou úpravu novely, která bude vyváženým průnikem legitimních potřeb profesionálů a státu zároveň. Poslanecká sněmovna sice v prosinci 2019 i přes veto Senátu kritizovanou verzi zákona schválila, předkladatel ovšem přislíbil, že v nejbližší době připraví novelu, která bude reflektovat návrhy a připomínky z řad zástupců soudních tlumočníků a překladatelů. Poslanecká sněmovna novelu v lednu schválila, Senát znění na březnové schůzi potvrdil. Zde si můžete přečíst děkovný dopis zástupců skupiny soudních tlumočníků, který mi byl zaslán. Na tomto odkazu si také můžete přečíst můj krátký rozhovor, který vyšel v časopisu ToP (str. 7-8).

Březen 2020 - Zpravodaj k tisku - Zákon o úpravách v oblasti pojistného na sociálním zabezpečení

Součástí balíku vládních opatření, které zmírní dopady krize v souvislosti s epidemií COVID-19, byl také zákon o úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodové pojištění. Cílem návrhu je snížení negativních dopadů na podnikání OSVČ. Návrh tak promíjí placení povinných záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u OSVČ za měsíce březen až srpen 2020. Návrh jsme na jednání Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku jednohlasně podpořili, Senát poté na mimořádném zasedání zákon schválil. 

Prosinec 2019 - Pozměňovací návrh k novele zákona o státní sociální podpoře

Senát drtivou většinou schválil pozměňovací návrh, který jsme společně s dalšími kolegy předložili. Verze schválená Senátem přiznává navýšení rodičovského příspěvku všem rodičům, kteří splňují zákonnou podmínku péče o dítě do čtyř let věku, které je zároveň nejmladším dítětem v rodině. Stanovovat nárok na zvýšení příspěvku podle neobjektivního kritéria, zda rodiče příspěvek již vyčerpali, či nikoliv, je nespravedlivé a diskriminační. 

Říjen 2019 – Pracovní cesta Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky do Ruské federace

V rámci práce Stálé komise pro sdělovací prostředky jsem navrhl oficiální cestu do Ruské federace, kde jsme se zabývali svobodou slova. Kromě představitelů Rady federace jsme jednali se zástupci opozičních politiků, navštívili nezávislá média a podpořili organizaci Memoriál, která se zabývá studiem totality v bývalém Sovětském svazu. V rámci oficiální cesty jsme položili květiny na pietní místo, kde byl zavražděn opoziční politik Boris Němcov. Fotografie z cesty naleznete zde

Červenec 2019 - Výstava k 30. výročí masakru na náměstí Nebeského klidu v Pekingu

Dne 22. července jsme v prostorách Valdštejnské zahrady zahájili výstavu k 30. výročí masakru na náměstí Nebeského klidu. Vernisáže se zúčastnili také velvyslanci několika zemí například USA, Francie, Chorvatska, Švýcarska či Tchaj-wanu. Veřejnost měla možnost si volně přístupnou výstavu prohlédnout do konce měsíce srpna. Fotografie z vernisáže naleznete zde.

Výstava byla dále k vidění v Ostravě během měsíce září a v Českém Krumlově do 31. října, kterou jsem také osobně zaštítil a v Českém Krumlově slavnostně spolu otevřel. Fotografie z vernisáže včetně odkazu na video naleznete zde.

Červenec 2019 - Návrh usnesení – řešení problematiky sdílené ekonomiky v oblasti krátkodobých ubytovacích služeb

Usnesení vyzývá vládu, aby předložila zákonnou úpravu, která umožní dostatečnou kontrolu a výběr poplatků za pobyt zprostředkovaný ze strany internetových ubytovacích platforem jako je Airbnb. Text usnesení naleznete zde.

Dále pokračuji ve vytváření zákonné úpravy pokrývající problematiku sdíleného ubytování.

Červen 2019 - Návrh zákona o státním zastupitelství

Senátní návrh zákona senátorů Jana Horníka, Marka Hilšera, Petra Holečka, Davida Smoljaka a Jiřího Růžičky. Hlavním cílem návrhu je posílení nezávislosti státních zástupců na eventuálních tlacích a politických vlivech. Navrhovaná právní úprava má za cíl stanovit jasnější pravidla pro jmenování, odvolání a trvání funkčního období vedoucích státních zástupců.

Květen 2019 - Výstava "Váš pohled, náš svět"

Dne 21. května 2019 se v Chodbě místopředsedů v Senátu PČR uskutečnila vernisáž veřejné výstavy s názvem „Váš pohled, náš svět“. Nad výstavou, kterou pořádala organizace Centrum provázení jsem převzal záštitu. Centrum provázení nabízí podporu rodinám dětských pacientů s vzácným či těžkým zdravotním postižením při léčebné i paliativní péči. Fotogalerii z vernisáže naleznete zde.

Květen 2019 - Dopis na podporu Tchaj-wanu

Reakce na nemožnost Tchaj-wanu zúčastnit se zasedání Světového zdravotnického shromáždění (orgán WHO). Tchaj-wan se zasedání nemůže zúčastnit z důvodu nátlaku vlády ČLR. Podepsalo přes 20 senátorů.

Květen 2019 - Novela transplantačního zákona

Zákon se pokouší překonat některé praktické těžkosti vyšetřování v zahraničí a učinit transparentními některé problémy světového obchodu s orgány. Ukládá vládě zřídit etickou komisi, která bude v pravidelných intervalech aktualizovat, které státy jsou důvěryhodné pro transplantaci a které mají systematické problémy s porušováním základních lidských práv i za účelem získávání orgánů. Tyto státy budou nadále označeny z hlediska transplantace orgánu za problematické. Pro zisk orgánu v problematické zemi pak bude třeba získat souhlas vydaný etickou komisí. Vláda přijala k návrhu nesouhlasné stanovisko, tisk byl přikázán Výboru pro zdravotnictví.

Duben 2019 - organizace Debaty českých a francouzských občanů o společné Evropě

Dne 25. dubna 2019 proběhla ve Sloupovém sálu v Sněmovní 7 debata o budoucnosti Evropské unie z pohledu Čechů a Francouzů. Debata byla pořádána ve spolupráci s Frédericem Petitem, poslancem francouzského Národního shromáždění reprezentujícího francouzské občany žijící ve střední a východní Evropě.

Březen 2019 - Otevřený dopis k odvolání ministryně Marty Novákové

Iniciativa Marka Hilšera, reakce na incident, kdy ministryně Nováková na žádost čínského velvyslance vykázala z jednání tchaj-wanského zástupce v ČR. Otevřený dopis podepsalo 40 senátorů. Znění dopisu zde.

Březen 2019 - Návrh usnesení k Petici za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem

Senát na návrh Marka Hilšera přijal usnesení, jímž odsoudil represe čínského režimu vůči menšinám a náboženským skupinám, jako jsou křesťané, věřící praktikující Falun Gong nebo muslimové. Součástí usnesení je také žádost směrem k vládě ČR, aby vyzvala vládu ČLR k okamžitému zastavení pronásledování svých občanů na základě víry nebo etnické příslušnosti. Celý text usnesení naleznete zde. Mé vystoupení k usnesení na plénu Senátu naleznete zde. 

Leden 2019 - Zpravodaj k senátnímu tisku – Opční protokol k úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením

Předmětem Opčního protokolu je uznání pravomoci Výboru pro lidská práva osob se zdravotním postižením zabývat se stížnostmi jednotlivců nebo skupin jednotlivců na porušení práv vyplývajících z jednotlivých ustanovení Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Znění Opčního protokolu bylo na plénu Senátu přijato.

Prosinec 2018 - Pozměňovací návrhy k novele insolvenčního zákona

Cílem pozměňovacích návrhů bylo zpřístupnit oddlužení občanům, kteří se dostali do dluhové pasti. Díky návrhům by se tak oddlužení zpřístupnilo co největšímu počtu dlužníků. Vstřícnější pravidla oddlužení by pomohla celé společnosti. Dlužníci se totiž často pohybují ve sféře šedé ekonomiky, na čemž stát prodělává. Pozměňovací návrhy byly na plénu Senátu přijaty, nicméně Poslanecká sněmovna schválila svou původní verzi. Záznam z vystoupení na plénu naleznete zde.

Spolupráce s Unií pečujících

Systematicky spolupracuji s Unií pečujících a dalšími zainteresovanými subjekty s cílem vytvořit vhodnou úpravu novely Zákona o sociálních službách, která by zlepšila postavení a podmínky pečujících osob. Více o Unii pečujících zde.