Přejít na hlavní navigaci
Sociální sítě

Mrkni na moje sociální sítě


Drobečková navigace

Projev při oficiálním oznámení kandidatury dne 7. 11. 2022

Dobré dopoledne, dámy a pánové, vážení přátelé,

děkuji, že jste přijali mé pozvání.

Rád vám oznamuji, že jsem podal kandidátní listinu a jsem připraven kandidovat na funkci prezidenta republiky. 

V listopadu 1989 jsme se postavili za svobodu, demokracii a návrat do civilizované Evropy. Nadšení a naděje té doby, otevřenost novým možnostem i sobě navzájem definovaly celou mou generaci. Bohužel naše nadšení jaksi vyprchalo. A není divu. 

Dodnes se potýkáme s dědictvím komunismu. Neseme následky korupce devadesátých let i podvodu na voličích v podobě opoziční smlouvy. Vrcholem a důsledkem těchto temných jevů je pak babišovské uchvácení státu, ovládnutí části médií a ochromení demokratických institucí.

Jednou z hlavních příčin dnešního rozdělení společnosti je pokračující privatizace politiky na úkor občanů. Právě z toho pramení ztráta důvěry ve stát, spravedlnost a demokracii jako takovou. Z nedůvěry a zklamání pak vyrůstá pocit ohrožení a strach je motorem populismu. A proto musíme vrátit demokracii lidem.

Poslední měsíce jsem strávil cestami po celé republice a stovky hodin jsem na náměstích hovořil s lidmi. Mnozí z nich mají pocit, že nemohou nic změnit, že je nikdo neposlouchá a že nic neznamenají. Navíc na ně doléhají existenční starosti a obavy z války, která probíhá jen několik set kilometrů od našich hranic.

Chceme-li udržet demokracii a zamezit dalšímu tříštění společnosti, musíme změnit politickou kulturu v naší zemi. Především musíme zabránit privatizaci funkce prezidenta, o což se snaží různé mocensko-ekonomické skupiny. Hlavní z nich nepokrytě představuje Andrej Babiš, některé jiné jsou zastoupeny skrytě. 

Prezident republiky musí na prvním místě hájit veřejný zájem a nebýt v žádném podezření, že je hříčkou lobbistů a klientelistických vazeb. NĚKDO TO ŘÍKAT MUSÍ. Já se toho nebojím. 

Nemám co skrývat. V mé minulosti nejsou stíny, které bych dnes musel zamlžovat. Nic mi nesvazuje ruce. Nikdy jsem se nepodílel na podvodech a vždy jsem ctil pravidla. 

Už předtím než jsem šel do politiky, jsem kriticky vystupoval proti špatným krokům vlády i hlavy státu a mohu Vás ujistit, že v tom budu pokračovat i v případě svého zvolení.

Nejsem reklamní produkt. Moje občanská cesta do politiky je známá, mé názory jsou stálé a moje nezávislost je zcela zřejmá. Říká se, že peníze kazí charakter. Já říkám, že velké peníze kazí politiku, protože ji berou lidem. Proto velké peníze v kampani odmítám, i když je to těžší cesta. Podle mne je však správná. Utrácet v dnešní době desítky milionů, abych vylepšil svůj obraz, nepovažuji za správné.

Vážím si úspěšných lidí. Ale úspěch se neměří jenom penězi. Úspěšní učitelé nebo sociální pracovníci, dělníci nebo živnostníci statisíce na kampaň nikomu nepřispějí, ani nemohou.

A já se ptám: Proč by měli mít tak nepoměrně menší vliv na to, kdo bude mít v této zemi šanci stát se prezidentem?

Jsem tu pro ty, kteří si přejí změnu, slušnost a poctivost v životě i v politice. Jsem tu také pro ty, kteří neztratili naději, že má smysl o to usilovat. A jsem tu i pro ty, kteří naději ztratili.

Pracuji pro zájmy všech občanů naší země. Ale zejména těch, kteří jsou vůči ostatním v nevýhodě – kvůli svému věku, nemoci, nižšímu příjmu nebo prostě kvůli nešťastné shodě okolností. Nebo proto, že patří k jakékoli menšině. Každý z nás má ústavou zaručená práva a každý z nás by měl mít stejnou příležitost žít svůj život důstojně a šťastně.

To, že český prezident postaví na první místo svého poslání Českou republiku a její obyvatele je snad, dámy a pánové, jasné. Že přitom bude ctít ústavu a zákony, nejen jejich literu, ale i ducha, to se snad rozumí samo sebou. Až se ostýchám něco takového vydávat za svůj program. 

Jako prezident jsem připraven sloužit naší zemi a jejím občanům. Bez postranních zájmů a bez skrytého vlivu mocných. Jsem připraven zastupovat stát a hájit jeho hodnoty a zájmy ve světě.

Nejsme ani malí ani slabí. Jsme schopní a máme být na co hrdí. Máme příležitost se prosadit. Budeme ale jen tak silní, jak silní budou ti nejslabší z nás. Jsem připraven se za ně postavit.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych na závěr poděkoval za podporu své ženě Monice, celé rodině, svým podporovatelům, příznivcům a všem dobrovolníkům.

Využijme naše hlasy ke změně. Nyní máme příležitost.

Děkuji Vám za pozornost.

Marek Hilšer