Přejít na hlavní navigaci
Sociální sítě

Mrkni na moje sociální sítě


Drobečková navigace

Moje vize Česka 2030

Před sebou máme sedm let, během kterých můžeme změnit k lepšímu úplně všechno.

Potřebujeme nabrat nový směr, chytit nový dech a otevřít budoucnost pro občanskou iniciativu a mladé lidi - a o tom všem rozhodujeme právě teď. Bude to "sedm zbytečných let", během kterých se necháme připravit o další svobodu, důstojnost a naději na budoucí prosperitu? Nebo to bude "sedm dobrých let", díky kterým zpracujeme aktuální výzvy, vytvoříme nové příležitosti, upevníme své postavení jako občané i jako republika, posílíme svou sebedůvěru a světu dáme příklad hodný následování? Je to jen na nás.

"Zbavme se fosilního myšlení."

Posledních třicet let si pořád dokola lžeme o tom, že musíme volit menší zlo, aby nebylo ještě hůř, a výsledek je, že je čím dál hůř. Jen blázen by mohl očekávat jiný výsledek, zatímco pořád dokola dělá ty samé věci. Jsou volby vůbec ještě volby? Máme ještě schopnost projevit vlastní svobodnou vůli? 

Zadlužujeme se, ale málo investujeme. Žijeme z podstaty, nerozvíjíme nové možnosti, nedáváme dost prostoru talentům a nepěstujeme kritickou debatu. Necháme se rozdělovat do znepřátelených táborů a podléháme strachu, pomocí kterého je možné nás snadněji ovládat.

Stojíme na prahu dalekosáhlých globálních změn. Mnoho mladých lidí dnes pociťuje hluboký environmentální žal a frustraci z toho, jak jsou svědky brutálního ničení životního prostředí. Zoufale volají po změně, po rovnosti a vstřícnosti pro všechny bez ohledu na původ, pohlaví, vzezření nebo identitu, a odpovědí na jejich obavy o stav a budoucnost světa, který po nás zdědí, je často nepochopení, povýšenost nebo rovnou výsměch.

Masaryk řekl, že "dobrého je v řádu světa víc; ale to zlé člověk cítí silněji". Proto s nadějí sním o probuzené společnosti, která se konečně zbaví fosilního myšlení tím, že přestane volit zlo. Menší či větší.

Marek Hilšer, kandidát na prezidenta republiky

1. Udržitelná země

2. Motivační příjem

3. Férové důchody

4. Zapojení mladých

5. Rovné příležitosti a soudržná společnost

UDRŽITELNÁ ZEMĚ

Udržitelnost života je zásadní otázkou současnosti. Propojuje celou řadu témat jako je například využití obnovitelných zdrojů, demokratizace energetiky, péče o půdu, vodu a další přírodní zdroje nebo cirkulární ekonomika. Udržitelnost zásadně souvisí s naší budoucí konkurenceschopností a bezpečností. 

“Nevolíme mezi šetrností a blahobytem - udržitelnost je podmínkou budoucí prosperity.” 

České lány vypadají na mnoha místech jako kdyby byly pokryté prachem a pískem. V půdě je malý podíl organické složky, jejíž nedostatek nahrazuje “zemědělská výroba” umělými hnojivy. Taková půda eroduje, prakticky mizí. Udržitelnost znamená obnovit kvalitu půdy, kterou lze přenastavením zemědělské politiky nastartovat. Zdravá půda bude lépe zadržovat vodu a tím omezíme dopad období sucha, která nás nejspíš čekají v souvislosti s klimatickou změnou. Půda a voda, to je samotné jádro udržitelného života pro lidský druh.

Problematika zpracování a recyklace odpadu a cirkulární ekonomika je trochu ve stínu současného (a správného) znepokojení klimatickou změnou. Vědecké studie odhadují, že při současnému tempu produkce odpadu bude ve světových oceánech do roku 2050 více plastů než ryb. Musíme změnit své myšlení a chování, abychom zvrátili tento trend. 

MOTIVAČNÍ PŘÍJEM

"Nejdůležitějším prvkem pro změnu chování je motivace."

V posledních letech si naše společnost prochází těžkými zkouškami, které mají negativní dopad nejen na peněženky občanů, ale také na celou řadu malých a středních podnikatelů. Mnozí z nich museli svůj obchod či restauraci zavřít. Co když ale existuje způsob, jak efektivně propojit pomoc lidem a zároveň nastartovat lokální ekonomiku? Tomuto způsobu říkejme “motivační příjem”. Tato forma pomoci spočívá v tom, že na místní úrovni jsou potřebným skupinám, ať už samoživitelům, rodinám s dětmi či lidem, kteří vstoupí do insolvence, vydávány “motivační koruny”, na jejichž uplatnění mají obyvatelé nárok v případě, že k nim přidají vlastní peníze ve stejné hodnotě. Tyto prostředky je pak možné použít ve vybraných obchodech v dané lokalitě. V praxi to vypadá tak, že například v lokální restauraci či obchodě s obuví zaplatím půlku ceny, zbytek doplatím prostřednictvím “motivačních korun”. V Česku již několik podobných projektů úspěšně proběhlo. Pojďme na ně navázat a efektivně spojme pomoc obyvatelům a malým a středním podnikům.

FÉROVÉ DŮCHODY

Současný systém distribuce důchodů způsobuje mezi důchodci obrovské rozdíly, které nelze vždy zdůvodnit zásluhami daného člověka z doby, kdy byl v produktivním věku. Tento stav je neúnosný, protože stále více rozevírá nůžky a prohlubuje rozdělení společnosti.

"Férové rozdělení důchodů zajistí důstojnost každému starému člověku."

Musíme garantovat minimální důchod pro každého. To je fér. Věděli jste, že 14 000 seniorů musí vyžít s méně jak 5 000,- Kč na měsíc? A že 90 000 seniorů pobírá menší důchod, než 10 000,- Kč a že naprostá většina z nich jsou ženy? To se musí změnit. Zasadím se o to, aby každý, kdo splnil zákonné požadavky, měl zaručený základní minimální důchod ve výši alespoň 10 000 Kč.

Zároveň se zasadím o to, aby byli pozitivně motivováni ti senioři, kteří chtějí pracovat i po dovršení důchodového věku. Nepřeji si zvyšování věku odchodu do důchodu. Zkušení zaměstnanci a živnostníci jsou ale přínosem pro ekonomiku, takže a jejich rozhodnutí pracovat i v seniorském věku je třeba ocenit.

Budu podporovat, aby byly pro seniory ustanoveny výhodné podmínky pro práci, například nižší daně, nižší odvody na sociální pojištění a výhodnější pojistné. Navíc by měli mít senioři možnost získat finanční příspěvek na rozvoj podnikání nebo pro další vzdělávání.

Důchodový výměr by měl také reflektovat počet vychovaných dětí. 

ZAPOJENÍ MLADÝCH

Zemi nedědíme po předcích, ale půjčujeme si ji od svých dětí. Musíme opustit průmyslově-výrobní model vzdělávání, odstranit represivní prvky a dát prostor pro rozvoj kreativity a kritického myšlení namísto konformity a rozdělování lidí do skupin. Musíme si uvědomit, že lidský rozkvět není mechanický proces - je to organický proces. A výsledek lidského rozvoje nelze předvídat. Mnoho nadšených učitelek a učitelů i ředitelek a ředitelů škol to ví a snaží se měnit systém vlastními silami. Tito lidé musí dostat větší podporu a prostor a stejně tak množství občanských iniciativ, které sledují stejný cíl. Učitelské povolání si zaslouží mnohem větší respekt a ohodnocení.

"Vzdělávání není třeba reformovat - je třeba ho transformovat."

Transformace zahrnuje změnu přístupu k vzdělávání, která se soustředí na to, aby se vzdělávací systém stával více otevřeným, flexibilním a inovativním. To znamená změnu způsobu, jakým se vyučují předměty, a také změna toho, jakým se přistupuje k učení.

Transformace vzdělávání musí zahrnovat rozšíření možností učení, jako je například online výuka, využití technologií a odborných dovedností, a také větší důraz na mentoring a poradenství. Transformace vzdělávání by měla také zahrnovat větší důraz na rozvoj kompetencí, jako je kritické myšlení, komunikace a schopnost pracovat v týmu.

Povinné vzdělávání musí naše děti připravit na budoucnost a pomoci jim stát se konkurenceschopnými a úspěšnými. Musí jim poskytnout nejen kvalitní a důkladné vzdělání, ale i radost z poznání a dovednosti pro uplatnění v různých oborech a posouvali je dál. 

Mimo základních znalostí a dovedností by mělo také zahrnovat výuku osobnostního rozvoje, což by mohlo zahrnovat výuku technologických znalostí, etiky, finanční gramotnosti a dovedností potřebných pro úspěšné společenské a obchodní interakce.

TRANSFORMACE ŠKOLNÍCH JÍDELEN

Ročně se v českých školních jídelnách vyhodí až 48 tisíc tun jídla, tedy zhruba 238 tun jídla každý den. Rodiče každý rok platí za školní stravování svých dětí přibližně 7,5 miliardy korun, přičemž 2,5 miliardy korun (35 %) končí v koši. Přijde vám to v pořádku? Nebo je to jen další symptom naší nemocné společnosti? Vynakládáme peníze za obědy, které děti nejedí jíst. Společně neuvěřitelně plýtváme jídlem a energií. Co to učí naše děti? Jaký příklad jim dáváme?

V České republice jsou iniciativy, které na základě dat a průzkumů mohou připravit zcela zásadní transformaci školních jídelen v moderní školní restaurace, které budou servírovat chutná a zdravá jídla bez plýtvání. Stačí začít moderně pracovat s potravinami. Zapojením umělé inteligence lze odhadnout počty porcí, lépe předvídat, který pokrm budou děti chtít nejvíce, ale i správně zpracovávat a skladovat potraviny. Do pěti let bychom mohli pozvednout úroveň školních jídelen, ušetřit a přispět ke zdravějšímu životu našich dětí.

Na školní obědy nedosáhne až 13 tisíc dětí. Soukromí dárci, obce i neziskovky přispívají na obědy dětem z chudších rodin, a systém přitom neřeší, kolik z těchto prostředků se vyplýtvá.

Ceny obědů ve školách s povinnou školní docházkou navrhuji přizpůsobit příjmovým možnostem rodičů. Na základě příjmového indexu rodiny může být cena obědů progresivně upravena podle příjmové kategorie, do které daná rodina spadá. Digitalizace umožní rodinám s nižšími příjmy automaticky požádat o nižší ceny obědů, případně obědy zcela zdarma.

HLAS MLADÝM LIDEM

Mladí lidé se necítí dobře. cítí čím dál hůř. Cítí bezmoc a strach, které mimo jiné pramení z pokračující klimatické změny. Provází je pocit osamění, nevyslyšenosti a nepochopení. To se musí dramaticky změnit! Mladí lidé jsou dnes citlivější, vnímavější a svým způsobem křehčí generací, než byly generace předtím. Citlivost a křehkost ale nemusí být slabost.

Mezigenerační rozkol a výsměch, který se jim dostává na jejich obavy o stav světa a jeho budoucnost, má zásadní důsledky v jejich psychologickém zdraví. Moderní technologie jsou na jedné straně velkou výhodou, protože jim poskytují mnohem větší přístup k informacím, ale na druhé straně mohou být také často rušivým faktorem. Mladí lidé jsou často vystaveni obrovskému tlaku, aby se přizpůsobili modernímu světu a žili život, který je navržen spíše pro dospělé, než pro ně. Všichni potřebujeme více pochopení, trpělivosti a lásky, abychom se mohli učit a růst.

Chci dát mladým lidem hlas, který bude vyslyšen. Budu je zvát a naslouchat jim během zásadních společenských diskuzí o směřování a budoucnosti naší země. Budu se jich ptát, co si myslí o celé řadě společnost formujících událostí a budu podporovat jejich občanský aktivismus, směřující k lepší a spravedlivější společnosti.

Mladí lidé jsou budoucností naší země. Jejich energie, nápady a inovace jsou nezbytné pro náš růst a rozvoj. Mladí lidé mají schopnost pochopit současné problémy, jako je například klimatická změna, a přijmout odpovědnost za jejich řešení. Důležité je také, aby byli mladí lidé vybaveni věděním a dovednostmi, které potřebují k tomu, aby se stali úspěšnými lídry v budoucnosti.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A SOUDRŽNÁ SPOLEČNOST

Abychom zůstali jako společnost kreativní a udrželi si schopnost přizpůsobení měnícím se životním podmínkám, potřebujeme pluralitu životních strategií, názorů a zkušeností. Respekt není otázkou politické korektnosti. Je to klíč k udržitelnosti. Nemůžeme si dovolit ponechat část potenciálu společnosti ladem, například nedávat dostatek prostoru k uplatnění ženám.

“Rozmanitost ve společnosti je stejně stejně důležitá jako rozmanitost v přírodě. Bez rozmanitosti dopadneme jako smrková monokultura.”

Naprostým základem rozmanitosti je rovnost před zákonem. To platí například pro stejnopohlavní páry, které chtějí žít v manželství a vychovávat své děti. Rozmanitost dále zahrnuje vyrovnávání příležitostí. Vstřícnost k odlišnostem a schopnost je pojmout a začlenit společnost posiluje. Rozdělování a vyčleňování ji oslabuje. Rovné příležitosti a podpora znevýhodněným jsou nejen spravedlivé, ale i výhodné pro celou společnost.

Začleňování do společnosti jako opak segregace platí pro vzdělávání, zaměstnávání, bydlení, zdravotní péči, dopravu, aktivity i veřejné služby. Způsoby a strategie začleňování se mohou lišit, mají všechny stejný cíl – pomáhat lidem překonat překážky, které jim brání rozvinout svůj potenciál a stát se pro společnost přínosem. 

Během posledních deseti let došlo k výraznému zhoršení společenského klimatu v České republice. Zhoršily se vztahy mezi politickými stranami a občany, narostly negativní nálady a nepřátelství mezi různými skupinami To musíme změnit. Sáhněme si do svědomí a uvědomme si, jak my, co se nám daří dobře, pojmenováváme určité skupiny ve společnosti - rozdělujeme, nadáváme jim a ponižujeme je.

"Vy jeden každý musíte vždy snést mínění druhého. Demokracie je diskuse. TGM"

Spojuje nás území, na kterém drtivou většinou žijeme, jazyk a do určité míry i životní zkušenost a mentalita. Především nás ale spojují hodnoty jako je spravedlnost, rovnost a svoboda. A jsem přesvědčen, že i vlastenectví. Každý máme svá práva a povinnosti, které jsou chrání a ukládají ústava a zákony. Všichni musíme pracovat společně na tom, abychom naší zemi udrželi v bezpečí a prosperitě. Politici by měli jít příkladem občanské odpovědnosti.

Zasadím se o to, aby se zlepšil dialog mezi občany a politickými stranami, aby se občané cítili vyslyšeni a respektováni a aby mohli účastnit se občanských diskuzí a vyjádřit své názory. Soucit, porozumění a vstřícnost jsou tím hlavním, v čem se naše společnost potřebuje. Udělám vše, čeho budu schopen, aby se nám podařilo zvýšit zapojení občanů do procesu rozhodování.