Přejít na hlavní navigaci
Sociální sítě

Mrkni na moje sociální sítě


Domácí politika

Naše svoboda a prosperita nejsou udržitelné bez vzájemné pomoci a respektu. Společnost může zůstat stabilní, jen pokud se dokáže v rozumné míře dělit o vytvořené bohatství. To, že jsou lidé majetnější a chudší je přirozené. Neměli bychom však připustit, aby se v době ekonomického růstu stávali chudší ještě chudšími. Přesto se to děje a je třeba to zastavit. Týká se to lidí zdravotně postižených, matek samoživitelek, lidí žijících ve vyloučených lokalitách a těch, kteří se dostali do dluhové pasti. Sociální otázky jsou mojí prioritou. 

Sociální oblast

Hendikepovaní a pečující

Mám za to, že důraz, který současná společnost klade na individuální úspěch, vede k tomu, že politické elity i většina z nás zapomíná na ty nejslabší, kteří skutečně potřebují pomoc. Jsou to lidé s vážnými vrozenými vadami a invalidizujícími úrazy a také nemohoucí senioři, včetně rodin, které o lidi s postižením pečují. Tito lidé se ocitají na okraji zájmu, protože starost o ně nepřináší politické body. Příkladem je krize v sociálních službách, kdy stát jen neochotně hledá 2 miliardy korun na financování potřebné péče. Silní by ovšem neměli přehlížet slabé. Síla jednotlivce spočívá v možnostech a ochotě pomoci ostatním.

Exekuce

V České republice je přes 700 00 lidí v exekuci. Tento stav je do značné míry způsoben zavedením neregulovaného exekučního a úvěrového byznysu po roce 2000, na jehož vzniku se podílely některé zájmové skupiny a politické elity. Mnoho lidí se často ocitlo v bezvýchodné situaci a má pocit, že byli vyřazeni ze společnosti. Chci proto i nadále hledat vyvážený způsob, jak dostat lidi z exekučních pastí a zároveň se vyvarovat morálnímu hazardu.  

Rodina

Rodina je jedním ze základních kamenů každé prosperující společnosti. Proto by měla být podpora rodin prioritou každé politické reprezentace. Rodina není pouze společenskou institucí, ale je také místem, kde se naplňují hodnoty jako láska, úcta či vzájemná podpora, tedy hodnoty, jenž přinášejí do společnosti harmonii a tolik potřebné porozumění. Stát by měl rodinám poskytovat především co nejpříznivější socioekonomické podmínky a prostřednictvím vhodných opatření (zajištění dostatku míst v jeslích a školkách, podpora zkrácených úvazků apod.) pomoci při slaďování rodinného a pracovního života.

Důchodová reforma

Současný systém financování důchodového pojištění nemůže ve své současné podobě již dlouho pokračovat. V důsledku stárnoucí populace nebudou v budoucnu výběry pojistného stačit. Abychom se vyhnuli propadu životní úrovně dnešních čtyřicátníků a padesátníků, musíme současný systém změnit. Řešení nebude snadné a při jeho řešení bude třeba akceptovat kompromisy na všech stranách.

Energetika 

Energetická bezpečnost a obnovitelné zdroje

Je třeba postupně zanechat výrobu energie z povrchových uhelných zdrojů a nahradit ji především obnovitelnými zdroji. Zdrojům z jaderné energetiky se prozatím nevyhneme.  Podmínkou pro jádro je stavba elektrárny neruskými firmami, ale zároveň musíme klást důraz na dodání technologií českými firmami. Prioritou pro budoucnost musí být podpora obnovitelných zdrojů. Výhoda obnovitelných zdrojů spočívá především v tom, že výroba energie není centralizována a její rozvoj má pozitivní ekonomické dopady.