Přejít na hlavní navigaci
Sociální sítě

Mrkni na moje sociální sítě


Drobečková navigace

Veřejnoprávní média musí sloužit občanům, ne politikům!

Média veřejné služby představují velice důležitý pilíř pro uchování demokracie, podobně jako nezávislé soudy či vysoké školy. Veřejnoprávní média nesmí sloužit politické moci, ale naopak musí politikům nastavovat zrcadlo. 

S obavami sleduji vývoj kolem České televize. Již na konci ledna jsme spolu s dalšími 18 senátory vyzvali Českou biskupskou konferenci (ČBK) aby zvážila nominaci Hany Lipovské do Rady ČT. Aktuální vývoj v České televizi bohužel naplnil dřívější obavy. V čele s nominantkou ČBK Lipovskou dochází k destabilizaci veřejnoprávní televize, což dokumentuje nedávné odvolání dozorčí komise ČT, které se dle právních analýz odehrálo v rozporu se zákonem. Na nezákonnost jednání Rady ČT upozornil ve svém usnesení Senát ČR. Odvolání dozorčí komise považují za nezákonné také sněmovní legislativci. Členové horní komory požádali Poslaneckou sněmovnu, aby zákonnost postupu Rady ČT prověřila.

Rozhodující pro budoucí nezávislé fungování veřejnoprávních médií bude nejen silná podpora veřejnosti, ale také změna způsobu obsazování mediálních rad. Způsob obsazování musí být nastaven tak, aby co možná nejvíce odstínil snahy politiků a úzkých politických skupin o ovládnutí médií veřejné služby. Toho lze docílit posílením vlivu a kontroly ze strany občanské společnosti. Podobně jak je tomu například v Bavorsku nebo Rakousku. Je zřejmé, že dokonalý systém zajišťující ideální nezávislost veřejnoprávních médií neexistuje, ale současné nastavení z 90. let je zcela nevyhovující.     

Současné útoky na média veřejné služby otevírají potřebu změny zákonů o České televizi a Českém rozhlase s důrazem na posílení principů občanské kontroly. Takové změny jsou již připraveny v Senátu. Budeme společně s dalšími senátory usilovat o jejich přijetí, aby v případě změny poměrů sil v Poslanecké sněmovně byla připravena cesta pro jejich realizaci.