Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním | Marek Hilšer
Přejít na hlavní navigaci
Sociální sítě

Mrkni na moje sociální sítě


Drobečková navigace

Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

Na konci ledna budeme na plénu Senátu projednávat vládní návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Navrhovaná úprava reaguje na nevyhovující současný stav, jelikož doposud v českém právním řádu neexistuje žádná právní úprava, na základě které by se mohly osoby domoci odškodnění újmy na zdraví, která jim vznikla v důsledku povinného očkování. Návrh zákona také zakotvuje i nárok osoby blízké očkovanému na náhradu za její duševní útrapy, pokud dojde v důsledku povinného očkování k usmrcení nebo zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného.

Vládní návrh ovšem v Poslanecké sněmovně prošel podstatnou úpravou. Dle původní verze měl stát očkovanému nahradit veškerou „majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou povinným očkováním“. Sněmovna ovšem vyhověla pozměňovacímu návrhu, který zužuje rozsah náhrady újmy hrazené státem. Dle sněmovní verze tak stát nahradí očkovanému pouze ztížení společenského uplatnění způsobené povinným očkováním a v takovém případě bude hradit také účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, s péčí o jeho osobu a jeho domácnost tomu, kdo je vynaložil.

Sněmovní verze dle mého názoru bezdůvodně zužuje nároky očkovaných a jejich blízkých. Proto podpořím pozměňovací návrh předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, který zúžení nároku odstraňuje. Pozměňovací návrh tak vedle náhrady na ztížení společenského uplatnění a náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného přiznává dotčeným osobám také náhradu za vytrpěné bolesti a náhradu za ztrátu na výdělku, tedy důchod na dorovnání rozdílu ve výdělku v případě trvalého postižení.

Věřím, že pozměňovací návrh Senát schválí. Na řadě pak bude opět Poslanecká sněmovna. Doufám, že dolní komora bude náš návrh akceptovat a bezdůvodné zúžení nároku poškozených odstraní.