Přejít na hlavní navigaci
Sociální sítě

Mrkni na moje sociální sítě


Drobečková navigace

Jak financuji svoji kampaň a proč jdu touto cestou?

Velké peníze kazí politiku. 

  • Už od 90. let do ní prorůstají neprůhledné ekonomické zájmy a vytlačují zájem veřejný. Na občany dopadla řada politických a úřednických rozhodnutí, které neměly jiný smysl než „ošetřit“ ekonomické zájmy velkých hráčů. Pravděpodobně na nich měla svůj podíl i korupce. Za všechny uveďme exekutorský byznys, který zahnal statisíce lidí včetně dětí do nesmyslně vysokých dluhů, z nichž původní dlužná částka tvořila často minimum. 

  • S Andrejem Babišem a jeho firemním hnutím vstoupil do české politiky nákladný a všudypřítomný politický marketing. Proměnil politiku v nekonečnou kampaň, ze které se vytratil prostor pro jakoukoli spolupráci napříč stranami. Nejsou to už politici a jejich vize a program, ale finanční tlak, který diktuje tón. Nemusím říkat, že se tím vytváří prostor i pro nežádoucí zahraniční vliv nepřátel demokracie jako je Rusko nebo Čína.

  • Důvěru v politiku berou lidem také korupční skandály, v poslední době kauza Dozimetr. Ta odkryla vazby politiků na podezřelé osoby, o nichž do této doby nikdo netušil, že stojí v pozadí. Lidé si nemohou být jisti, z čeho a jakým způsobem jsou financovány politické kampaně a kdo a s jakým cílem právě teď sponzoruje či uplácí jejich volené zástupce. 

Jsem přesvědčen, že nejčistší způsob financování politiky je kombinace využití veřejných zdrojů a příspěvků od občanů. Finanční dary přijaté od byznysu by nikdy neměly podíl těchto dvou zdrojů přesáhnout právě proto, aby politici nebyli tlačeni upřednostňovat zájmy byznysu před zájmem veřejným. V některých zemích toto pravidlo dokonce upravuje zákon.

Proč jsem založil politické hnutí Marek Hilšer do Senátu a jak jsem využil získané peníze?

Účelem tohoto hnutí je podpora mojí politické činnosti. V minulé prezidentské volbě jsem získal 450 tisíc hlasů, více než získá leckterá parlamentní politická strana. Některé strany mi nabízely, abych za ně po prezidentské volbě kandidoval do Senátu. Jejich první otázka zpravidla byla, pochopitelně, jak si rozdělíme peníze za mandát. Já jsem měl ale vlastní představu o tom, co chci v politice dělat a věděl jsem, že budu nějaké peníze potřebovat, především na komunikaci s lidmi. Měl jsem vůči nim závazek. Bylo mi jasné, že moje činnost bude zaměřena ven, vůči lidem, nikoli dovnitř Senátu. Založit hnutí byl nejčistší způsob, jak to vyřešit. Umožnilo mi to také přijímat příspěvky od občanů, které bych jinak jako fyzická osoba neměl, jak vykázat nebo zdanit.  

Získané prostředky jsem použil například na podporu občanské informační kampaně kolem Nákladového nádraží Žižkov, na dotazníkové šetření zaměřené na problémy, které obyvatelům v mém obvodě působí sdílené ubytování, nechal jsem si zpracovat návrh zákona o Airbnb, návrh zákona o korespondenční volbě, různé právní analýzy a podobně. I vytvoření a správa takové základní věci jako webová stránka něco stojí. Vyúčtování veškerých výdajů na mou činnost je nad rámec zákona transparentní. Zveřejňuji totiž nejen příjmy, ale i výdaje, což běžně politické strany nedělají. Můžete se podívat zde.

Jsou i jiné strany v Senátu, které jinam nekandidují, a příspěvek na činnost čerpají. Jsou také nezávislí senátoři, kteří přispívají k politické pluralitě v naší zemi, a není důvod jim příspěvek na činnost odpírat. Pro představu hnutí ANO čerpá 140 miliónů za rok, můj příspěvek činí 900 tisíc na rok. To vychází na měsíc tak na jednoho lépe placeného odborníka. A je v zájmu občanů, aby rozhodování členů parlamentu byla kvalifikovaná a informovaná. 

Také moje prezidentská kampaň se financuje z tohoto příspěvku na mandát. Svůj úmysl iznovu kandidovat jsem oznámil záhy, už rok po svém zvolení, hlavně kvůli výzvám od svých příznivců, kteří to ode mě očekávali. Moje kampaň je nízkorozpočtová a velmi hospodárná. Odhaduji, že na ni využiji méně než 2 milióny korun, to je o něco málo více než třetina zmíněného příspěvku. A je to naprosto minimální částka ve srovnání se 40 milionovými rozpočty některých jiných kandidátů. Hodlám požádat i své příznivce o drobnou finanční podporu, avšak teprve tehdy, až budu potvrzeným kandidátem.

Můžete být jisti, že 

  • Když mluvím, mluvím sám za sebe, ze svého přesvědčení a svými slovy. Má vyjádření a názory neovlivňují průzkumy ani marketingová strategie.

  • Nebudu splácet žádnou „hypotéku“, když mě zvolíte. Nebudu nikomu zavázán, kromě občanů České republiky.

  • Budu v politice vždy hájit nezávislost a pokud se stanu prezidentem, budu usilovat a zlepším politickou kulturu v naší zemi tak, aby politika přestala být v područí velkých peněz, politicko-ekonomických klanů a zákulisních zájmů.