Přejít na hlavní navigaci

Drobečková navigace

Zahraniční politika

Naším národním zájmem je udržení občanských svobod a ekonomické prosperity. Tu je v současném globalizujícím se světě možné pro středně velkou zemi jako je ČR udržet pouze ve společenství hodnotově stejně orientovaných zemí. Česká republika je ostatně svojí historií a geografickou polohou předurčena k tomu, aby svoje národní zájmy prosazovala ve spolupráci s dalšími zeměmi. Vždy jsme hledali a potřebovali spojence.

 

Česká republika v Evropě

Jsem přesvědčen, že nejpřirozenější je spojení s integrovanou západní Evropou reprezentovanou Evropskou unií. Naše zájmy uchráníme mnohem lépe, budeme-li součástí tohoto klubu, než když zůstaneme sami. Západní Evropa se bez nás obejde, ale nám bez Evropy bude těžko. Je ovšem třeba si ujasnit, jak má spolupráce v EU vypadat a co se má na dnešním fungování změnit. Stejně důležité je říci si, co jsme pro celé společenství ochotni udělat. 

Přirozenými partnery České republiky v EU jsou také země Visegrádské čtyřky, ale bližší kontakt bychom měli udržovat i s Rakouskem či se spolkovou zemi Bavorsko. Logické je i spojenectví se severskými zeměmi (Dánsko, Švédsko, Finsko, Lotyšsko, Litva a Estonsko), díky němuž by mohlo posilovat postavení menších zemí v EU.

Bezpečnost

Kolem nás roste mezinárodní napětí. Ozbrojené konflikty na Blízkém východě či Ukrajině se ukázaly mnohem blíž, než se zdá. Vážným důsledkem těchto střetů byla i rozsáhlá migrační krize. Myšlenka, že naši bezpečnost zajistíme na vlastní pěst je nebezpečnou iluzí, která se nám v posledních sto lech mnohokrát potvrdila. Bezpečnost naší země zajistíme ve spolupráci s EU a NATO.   

Vztah k Číně 

Po roce 1989 se v české politice vůči Čínské lidové republice (ČLR) odrážela základní hodnotová orientace zaměřená na respekt k lidským právům a občanským svobodám. V posledních letech je ve vzájemných vztazích naopak patrný důraz na "ekonomickou diplomacii". Zdůrazňování hospodářských aspektů vzájemného vztahu nicméně nepřineslo očekávané výsledky ani v oblasti čínských investic v ČR, ani ve vzájemném obchodu, který v souvislosti s "ekonomickou diplomacií" nedoznal očekávaný růst. Český export do ČLR zůstává nízký, zvyšuje se pouze schodek obchodní bilance v neprospěch ČR.

Racionální česká zahraniční politika vůči ČLR by měla být realistická, založená na vzájemném respektu a reciprocitě. V neposlední řadě by měla být koordinována s našimi smluvními spojenci v rámci EU a NATO. V každém případě by neměla snižovat těžce nabytou důstojnou ČR jako samostatného, demokratického státu. 

Lidská práva

Žijeme v zemi, kde je zákonem zaručeno právo na ochranu života, lidské důstojnosti, zdraví, svobodného projevu. Zákon chrání i naše soukromí, nedotknutelnost vlastnictví a svobodu pohybu. Nikdo u nás nesmí být diskriminován kvůli svým politickým či náboženským postojům, kvůli barvě kůže, pohlaví či sexuální orientaci.

Lidská práva považujeme za samozřejmá, nepřišla však sama od sebe. Za každým z nich je mnoho úsilí a někdy i lidských životů. A i dnes jsou země, které základní lidská práva svým občanům upírají. Autoritářské Rusko nebo Čína se navíc snaží získávat politický i ekonomický vliv i u nás. Bylo by pošetilé tyto snahy ignorovat nebo dokonce na ně kvůli ekonomickým zájmům přistupovat. Takový přístup je nejen amorální, ale především nebezpečný. Hájím lidskou důstojnost v Číně a v Rusku, protože o ní nechci přijít ve vlastní zemi.


Sociální sítě