Přejít na hlavní navigaci

Drobečková navigace

Občanská společnost a demokracie

Žijeme v demokratické a svobodné společnosti. Tyto hodnoty však nejsou ani samozřejmé, ani trvalé. Chceme-li si je udržet, musíme o ně pečovat a rozvíjet občanskou společnost založenou na sebevědomých občanech, kteří se nebojí ozvat, pokud mocní páchají nepravosti. Politiky je třeba kontrolovat a volat k odpovědnosti. Přestože máme někdy pocit, že demokracie je chaos, je způsobem vlády nejlépe umožňující naplňování osobních cílů většiny občanů. Jak kdysi TGM prohlásil: "Má-li naše demokracie nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii."    

 

Občanské sponzorování politiky

Jedním z vážných problémů demokracie je snaha úzkých zájmových skupin přivlastňovat si stát a ohýbat státní instituce prostřednictvím stran a politiků. To se děje prostřednictvím skrytého nebo otevřeného masivního sponzorování politických stran a politiků jednotlivými sponzory. Je třeba hledat způsoby, jak politiku dělat více nezávislou na vlivu velkých financí a partikulárních zájmů. Politika nesmí být zákulisní hrou oligarchů na jevišti politické scény. Jednou z možností jak zkvalitňovat demokracii je hledat nové formy rozvíjející občanské sponzorování politiky. Drobné dary mnoha lidí pomáhají politickým aktérům být více nezávislými.  

Zachování a posilování nezávislosti veřejnoprávních médií 

Jedním z úkolů veřejnoprávních médií je poskytovat nezávislý informační servis veřejnosti. Veřejnoprávní média nesmí být ovlivňována politiky a nesmí se stát nástrojem parlamentní většiny. Náš systém kontroly veřejnoprávních médií není od politického vlivu oproštěn, a politici tak mají silné tendence média převádět pod svou kontrolu. Je třeba zavést způsob jmenování do mediálních rad tak, aby politici ovlivňovali pouze část složení mediální rady a na zbytek nominací by měly vliv složky občanské společnosti.

Přímá demokracie - referendum

Referendum je dobrým nástrojem při hledání řešení problémů na lokální úrovni obcí. Lidé v obcích dobře znají situaci a povahu problémů, které potřebují řešit. V těchto případech je třeba referenda podporovat.                      

 

Sociální sítě