Přejít na hlavní navigaci
Sociální sítě

Mrkni na moje sociální sítě


Drobečková navigace

Zasedání Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky

Na mimořádném zasedání jsme řešili situaci kolem odvolání Dozorčí komise ČT Radou ČT. Bylo přijato usnesení, jehož text přikládám níže:

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky se na mimořádné schůzi konané dne 18.11.2020 zabývala aktuální situací v Radě České televize a konstatuje:

1. Rada ČT na svém zasedání dne 11. 11. 2020 odvolala dozorčí komisi. Způsob odvolání nebyl v souladu se zákonem o České televizi.

- Dozorčí komise byla odvolána jako celek, přičemž zákon toto neumožňuje a umožňuje pouze odvolání jednotlivých členů dozorčí komise.

- Nebyly uvedeny zákonné důvody pro odvolání dozorčí komise dle zákona o České televizi.

2. Rozhodnutí Rady ČT je v případě odvolání dozorčí komise a i v případě jiných rozhodnutí dlouhodobě zatíženo vadou spočívající v nedostatku transparentnosti, a to především v oblasti řádného odůvodňování jejích rozhodnutí. Transparentnost rozhodování Rady ČT je přitom nezbytnou podmínkou pro naplnění práva veřejnosti na kontrolu činnosti České televize jako média veřejné služby.

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky z uvedených důvodů žádá volební výbor Poslanecké sněmovny, aby se na své nejbližší schůzi těmito pochybeními ze strany Rady ČT zabýval.